تعداد بازدیدکنندگان

۲ نفر
۱۵,۸۸۳ نفر
۰ نفر
۲ نفر
۲۳ بهمن ۱۳۹۱
۲۹۸ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۶/۳۱ ۲۸۸   کاربر ۴۵۸   صفحه
۰۶/۳۰ ۲,۱۲۹   کاربر ۳,۴۹۵   صفحه
۰۶/۲۹ ۲,۷۸۸   کاربر ۴,۶۸۶   صفحه
۰۶/۲۸ ۳,۱۳۱   کاربر ۵,۲۷۶   صفحه
۰۶/۲۷ ۳,۲۲۷   کاربر ۵,۵۷۸   صفحه
۰۶/۲۶ ۳,۴۵۳   کاربر ۶,۵۷۶   صفحه
۰۶/۲۵ ۳,۸۹۶   کاربر ۷,۵۴۳   صفحه
۰۶/۲۴ ۱,۵۳۴   کاربر ۲,۵۰۹   صفحه
۰۶/۲۳ ۱,۸۶۵   کاربر ۲,۹۲۱   صفحه
۰۶/۲۲ ۲,۷۴۷   کاربر ۴,۸۲۰   صفحه
۰۶/۲۱ ۲,۴۹۳   کاربر ۴,۷۶۲   صفحه
۰۶/۲۰ ۲,۶۲۴   کاربر ۴,۵۰۴   صفحه
۰۶/۱۹ ۲,۶۵۶   کاربر ۴,۴۳۴   صفحه
۰۶/۱۸ ۱,۲۹۵   کاربر ۲,۰۰۳   صفحه
۰۶/۱۷ ۱,۲۶۱   کاربر ۲,۰۹۰   صفحه
۰۶/۱۶ ۲,۱۱۶   کاربر ۳,۴۹۸   صفحه
۰۶/۱۵ ۳,۳۰۷   کاربر ۵,۶۵۸   صفحه
۰۶/۱۴ ۲,۶۰۳   کاربر ۴,۱۱۳   صفحه
۰۶/۱۳ ۳,۲۳۴   کاربر ۴,۹۲۲   صفحه
۰۶/۱۲ ۲,۷۴۱   کاربر ۴,۰۰۴   صفحه
۰۶/۱۱ ۲,۹۷۴   کاربر ۴,۴۳۴   صفحه
۰۶/۱۰ ۱,۳۵۷   کاربر ۱,۹۵۴   صفحه
۰۶/۰۹ ۲,۱۹۲   کاربر ۳,۳۵۹   صفحه
۰۶/۰۸ ۱۰,۷۷۱   کاربر ۱۲,۱۰۰   صفحه
۰۶/۰۷ ۲۸,۴۶۹   کاربر ۳۰,۱۱۰   صفحه
۰۶/۰۶ ۴,۰۵۷   کاربر ۶,۵۸۳   صفحه
۰۶/۰۵ ۴,۰۱۵   کاربر ۶,۰۷۷   صفحه
۰۶/۰۴ ۳,۹۶۴   کاربر ۶,۳۱۹   صفحه
۰۶/۰۳ ۴,۹۰۹   کاربر ۵,۷۱۴   صفحه
۰۶/۰۲ ۱,۴۶۸   کاربر ۲,۲۶۸   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۱,۰۷۳ ۳ %

ساعت ۱ تا ۲
۶۶۸ ۲ %

ساعت ۲ تا ۳
۲,۲۴۸ ۶ %

ساعت ۳ تا ۴
۳,۲۸۰ ۹ %

ساعت ۴ تا ۵
۴۱۸ ۱ %

ساعت ۵ تا ۶
۴۵۳ ۱ %

ساعت ۶ تا ۷
۳۹۴ ۱ %

ساعت ۷ تا ۸
۵۷۵ ۲ %

ساعت ۸ تا ۹
۱,۱۴۲ ۳ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۱,۹۲۱ ۵ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۲,۱۳۵ ۶ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۲,۲۱۲ ۶ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۲,۴۹۳ ۷ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۲,۰۲۵ ۵ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۱,۹۲۱ ۵ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۱,۳۸۵ ۴ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۱,۶۸۶ ۴ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۱,۵۷۷ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۱,۶۳۸ ۴ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۱,۹۱۸ ۵ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۱,۶۸۳ ۴ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۱,۹۵۶ ۵ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۱,۵۶۶ ۴ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۱,۵۲۲ ۴ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۶,۴۰۵ ۴۱ %
JPN
JPN
۳,۹۵۶ ۲۵ %
USA
USA
۱,۲۲۹ ۸ %
ZZZ
ZZZ
۱,۲۲۵ ۸ %

۷۶۰ ۵ %
EU
EU
۳۹۷ ۳ %
RUS
RUS
۳۹۷ ۳ %
UKR
UKR
۲۹۱ ۲ %
CHN
CHN
۲۱۷ ۱ %
FRA
FRA
۲۰۸ ۱ %
DEU
DEU
۱۰۳ ۱ %
CZE
CZE
۸۴ ۱ %
GBR
GBR
۷۱ ۰ %
HKG
HKG
۵۰ ۰ %
ROM
ROM
۳۵ ۰ %
CAN
CAN
۳۳ ۰ %
SWE
SWE
۲۳ ۰ %
BGR
BGR
۲۳ ۰ %
TWN
TWN
۱۲ ۰ %
POL
POL
۱۱ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۵,۵۰۱ ۳۵ %
Firefox
Firefox
۲,۸۷۶ ۱۸ %
IE 8.0
IE 8.0
۱,۸۹۹ ۱۲ %
IE 9.0
IE 9.0
۱,۳۵۸ ۹ %
Other
Other
۱,۱۱۶ ۷ %
Mozilla
Mozilla
۹۷۷ ۶ %
IE 7.0
IE 7.0
۷۵۲ ۵ %
IE 6.0
IE 6.0
۶۵۱ ۴ %
Safari
Safari
۱۵۴ ۱ %
Opera
Opera
۱۴۵ ۱ %
IE 10.0
IE 10.0
۱۱۳ ۱ %
IE 11.0
IE 11.0
۵۱ ۰ %
Edge
Edge
۰ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Windows 7 ۴,۲۸۱ ۳۱ %
XP ۳,۴۱۷ ۲۵ %
Windows 8 ۲,۷۶۴ ۲۰ %
Other ۲,۳۰۶ ۱۷ %
Windows 2003 ۶۱۶ ۴ %
Vista ۲۱۹ ۲ %
Linux ۱۶۸ ۱ %
iOS ۶۱ ۰ %
Android ۵۴ ۰ %
Windows 10 ۵۱ ۰ %
FreeBSD ۲ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
older news google.com/url?sa=?q=how to ۱۸۱
سالمندان ۱۴۰
همایش سالمندان کرمانشاه ۱۰۰
همایش سالمندی کرمانشاه ۶۱
www.kermanshah.ircme.ir ۵۸
کنگره سالمندی کرمانشاه ۴۸
ehc.kums.ac.ir ۳۶
همایش سالمندان ۲۸
کنگره سالمندی ۲۴
kums.ac.ir ۲۴
سلامت سالمندان ۲۳
آموزش مداوم کرمانشاه ۲۳
kums ۲۰
سامانه آموزش مداوم کرمانشاه ۱۸
کنگره سلامت سالمندان ۱۷
همایش سلامت سالمندان ۱۷
کنگره سالمندان کرمانشاه ۱۷
همایش سلامت سالمندان کرمانشاه ۱۶
www.Kums.ac.ir ۱۵
همایش سراسری سلامت سالمندان ۱۵
همایش سلامت سالمند کرمانشاه ۱۴
همایش سالمندان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۱۳
ثبت نام ۱۲
سالمندان کرمانشاه ۱۱
کنگره سالمندان ۱۰
پیام دبیر همایش ۹
همایش سراسری سالمندان کرمانشاه ۹
کنگره سلامت سالمندان کرمانشاه ۸
همایش سراسری سلامت سالمندان کرمانشاه ۷
کنگره سلامت سالمندی کرمانشاه ۷
ثبت نام پرستاری کرمانشاه ۷
سامانه اموزش مداوم کرمانشاه ۷
همایش سلامت سالمند ۶
www.edu.kums.ac.ir ۶
نتایج داوری مقالات ۶
kermanshah.ircme.ir ۶
همایش سلامت سالمندی ۵
www.ircme.ir ۵
اموزش مداوم کرمانشاه ۵
ehckums.ac.ir ۵
پوستر سالمندان ۵
www.kermanshah.cme.ir ۵
سالمندی کرمانشاه ۵
پیام دبیر علمی کنگره ۵
سایت آموزش مداوم کرمانشاه ۵
همایش سراسری سالمندان ۵
kums@ac.ir ۴
ارسال مقاله از طریق ایمیل برای پذیرش ۴
سلامت و سالمندان ۴
همایش سالمند کرمانشاه ۴