ثبت نام

ثبت نام از طریق سامانه آموزش مداوم برای کلیه

 شرکت کنندگان محترم گروههای پرستاری ومامایی

 ( و سایر گروههای  تابع قوانین آموزش مداوم )

از جمله دارندگان مقاله الزامی است، در غیر این صورت صدور گواهی شرکت و ارائه مقاله در برنامه های آموزش مداوم جامعه پزشکی امکان پذیر نمی باشد .

جهت شرکت کنندگان و ارائه دهندگان مقاله سایر گروهها که تابع قوانین آموزش مداوم

نیستند ثبت نام الزامی بوده و گواهی شرکت و ارائه مقاله صرفاً از طریق دبیرخانه همایش

 صورت خواهد گرفت.

 هزینه ثبت نام جهت کلیه شرکت کنندگان مبلغ 000/390 ریا ل می باشد.

نحوه پرداخت هزینه ثبت نام :

واریز مستقیم به حساب مجری به شماره 0104345386006 نزد بانک صادرات

 به نام درآمدهای غیر بهداشتی دانشکده می باشد.

آدرس سامانه جهت ثبت نام :         

www.kermanshah.ircme.ir    

همایش برای گروههای هدف ( پرستاری و مامایی) دارای 10 امتیاز بازآموزی می باشد.

در صورتی که در هر یک از مراحل ثبت نام و یا ارسال مقاله به مشکل مواجه شدید لطفاً از طریق نشانی

پست الکترونیکی و یا شماره تلفن دبیرخانه همایش تماس حاصل فرمایید.