به نام ایزد منان

توسعه شاخصهای سلامتی و افزایش امید به زندگی از یک طرف و موضوع سلامتی و ارتباط آن با افزایش سالهای زندگی در عصر حاضر چالش های فراوانی را بوجود آورده است. افزایش طول عمر انسانها و اضافه شدن جمعیت سالمندان یکی از دستاوردهای قرن 21 بوده و سالخوردگی جمعیت پدیده ای است که جوامع بشری با آن روبرو هستند. طبق آمارهای موجود در سال 2010 ده و نیم درصد جمعیت جهان سالمند بوده اند که پیش بینی می شود تا سال 2050 به 21 درصد برسد و این درحالیست که 80 درصد جمعیت سالمندان دنیا در کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند، بدلیل رشد جمعیت بالای این کشورها تغییرات جمعیتی به سمت سالمندی سریعتر اتفاق افتاده و این مهم بیانگر این موضوع است که درصورت عدم برنامه ریزی مناسب نسبت به کشورهای توسعه یافته مشکلات بیشتری را تجربه خواهند کرد.

نظر به اهمیت سلامت سالمندان در کلیه جوامع و از جمله کشور ما لازم است ضمن توجه خاص به مسائل سالمندان بدنبال یافتن راهکارها و استراتژیهای لازم برای بهبود کیفیت زندگی آنها باشیم. شعار روز جهانی بهداشت در سال 91 با عنوان سالمندی و و تکیه بر زندگی سالم و طول عمر بیشتر بازتاب این نگرش است. همایش سراسری سلامت سالمندان قصد دارد ضمن بررسی ابعاد مختلف سلامتی ( جسمانی، معنوی و روانی، اجتماعی و جمعیتی ) در سالمندان فرصتی را فراهم آورد تا علاقمندان و پژوهشگران عرصه های مختلف بهداشت و درمان آخرین دستاوردهای علمی- پژوهشی خود را با یکدیگر در میان گذاشته و به بحث و تبادل نظر بپردازند. لذا با اذعان به درایت همکاران در پرداختن به این مقوله مهم از همه پژوهشگران دعوت به عمل می آید تا با شرکت فعال خود در این همایش و ارائه نتایج پژوهش های خود بر غنای علمی آن بیافزایند مجریان این همایش از پیشنهادات همه بزرگواران جهت برگزاری بهتر آن استقبال نموده و آنرا به عنوان دستانی توانمند در کنار خود احساس خواهند کرد.

اعظم باخته

دبیرعلمی همایش