مکان برگزاری

مکان : سالن همایش های دانشکده پرستاری و مامایی

 آدرس:کرمانشاه، میدان ایثار، بلوار دولت آباد، دانشکده پرستاری و مامایی

 

نشانی دبیرخانه همایش :

 کرمانشاه، میدان ایثار، بلوار دولت آباد، دانشکده پرستاری و مامایی،

 دبیرخانه همایش سراسری سلامت  سالمندان