امتیازبازآموزی

 

قابل توجه شرکت کنندگان در همایش سراسری سلامت سالمندان

 

همایش دارای 10 امتیاز بازآموزی برای گروه پرستاری و مامایی میباشد

 

لطفاٌ از طریق سایت آموزش مداوم جامع پزشکی اقدام به ثبت نام نمائید.