به نام آنکه جان را فکرت آموخت

یکی از دگرگونیهای مهم در طول زندگی انسان رسیدن به دوران سالمندی است . سالمندی فرآیندی طبیعی و در عین حال گریزناپذیر ، در طول زندگی هر فرد است . سالمندان از گروههای آسیب پذیر  جامعه اند که به مراقبت های ویژه نیاز دارند.

سازمان جهانی بهداشت ضمن تأکید بر افزایش جمعیت سامندان آن را چالش مهم و تأثیر گذار بر کلیه جنبه های  جامعه قرن 21 می داند . لذا باید ضمن توجه خاص به مسائل سالمندان بدنبال یافتن راهکارها و استراتژیهای لازم برای  بهبود کیفیت زندگی آنها باشیم و این مهم یکی از اهداف برگزاری همایش سراسری سلامت سالمندان است که توسط دانشکده  پرستاری و مامایی کرمانشاه در تاریخ اول لغایت سوم اسفند 1391 برگزار خواهد شد.

هدف از برگزاری همایش تبادل آخرین دستاوردهای علمی و ارائه جدیدترین مطالب در زمینه سلامت سالمندان به منظور ارتقاء سطح علمی کارکنان رسته های مختلف بهداشتی درمانی و استفاده از توانمندی های تخصصی و نظرات و تجربیات جامعه پزشکی کشور و سایر صاحب نظران خواهد بود.